Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Küldetésnyilatkozat


Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára Küldetésnyilatkozata

 

Hogy világos útmutatás kapjunk, igazságosságra, jogra, becsületre,

Hogy a tapasztalatlan okosságra tegyen szert, az ifjú meg tudásra és körültekintésre.

Péld 1. 13-14

 

A török elől Nagyszombatba menekült az esztergomi érsekség és az egyházi közigazgatás, ezért 1566-ban Oláh Miklós esztergomi érsek itt alapította meg az első magyar papnevelő intézményt. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola jogutódja az első szemináriumnak, így könyvtárának alapítási évét is erre datáljuk. Az intézmény és a könyvtár a történelem viharai ellenére azóta is folyamatosan működik.

A főiskola oktatói és hallgatói, valamint a kutatók kiszolgálása mellett az állomány nyilvánossá tételének kérdése is többször felmerült. Ez hivatalosan a szakminisztérium nyilvános könyvtári jegyzékébe való felvétellel történt meg. A jegyzékben az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára ez idő szerint is szerepel.

A Könyvtár mint nyilvános könyvtár feladatának tekinti, hogy az olvasók, kutatók számára elérhetővé tegye az állományában található dokumentumokat, az azokban fellelhető információkat. Ennek érdekében mindent megtesz az állomány megfelelő módon történő feltárásáért, őrzéséért, védelméért. Kiemelt feladata felsőoktatási szakkönyvtárként, hogy a teológiai felsőoktatás megfelelő színvonalához, a képzés szakirodalommal történő ellátásához járuljon hozzá. A Könyvtár a gyűjtemény jellegéből adódóan fő céljának tekinti, ennek elérése végett segíti:

-a kurrens teológiai szakirodalom beszerzését

-idegen nyelvű teológiai irodalom beszerzését

-szakdolgozati, teológiai forráskutatást

- az egyháztörténeti, teológiai tárgyú kutatásokat

A Könyvtár a céljával összefüggően arra törekszik, hogy az olvasók, kutatók kiszolgálása megfelelő környezetben, gyorsan, szakszerűen történjen.

A Könyvtár a dokumentumok hozzáférhetőségének bővítése és védelme céljából azokat egyre nagyobb számban igyekszik digitalizálni.

A Könyvtár az állomány művelődés- és kultúrtörténeti értékeinek megismerhetőségét kiállítások keretében is lehetővé teszi. Ennél fogva muzeális funkciókat is ellát, lehetőség szerint maga is rendez kiállítást, saját keretei között mutatja be, népszerűsíti gyűjteményét.

A Könyvtár a céljának elérése érdekében együttműködik az Esztergomi Hittudományi Főiskola vezetésével, oktatói karával, hallgatóival, a közművelődés, a tudományos élet szereplőivel, az egyházi és a világi szakmai szervezetekkel.  

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára és annak állománya Magyarország kulturális örökségének része. Ennek keretében a Könyvtár a Magyar Katolikus Egyház  kultúrájának egyik reprezentáns letéteményese, közvetetten pedig a Római Katolikus Egyház egyetemes kulturális örökségének, illetve kultúrájának is részese.