Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Fenntartói nyilatkozat


 

Fenntartói nyilatkozat 

 

Alulírott Dr. Székely János, az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora nyilatkozom, hogy az Esztergomi Hittudományi Főiskola  gondoskodik a Könyvtár rendeltetésszerű és folyamatos működéséhez szükséges feltételek biztosításáról. A Könyvtár megfelel az 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) alapkövetelményeknek és az 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) szerinti  alapfeladatokat ellátja. Küldetésnyilatkozatát a Könyvtár honlapján nyilvánossá teszi. A Főiskola támogatja a fogyatékkal élőknek az esélyegyenlőség biztosítását, honlapját látássérült verzióban is üzemelteti. A Főiskola épülete akadálymentesen megközelíthető.

 

Esztergom, 2015. szeptember 20.  

 

Dr. Székely János

rektor