Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Könyvtárhasználati szabályzat


Könyvtárhasználati szabályzat

 

1. Beiratkozás

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára nyilvános könyvtár, helyben használat céljára nyitott minden olvasó és kutató előtt. A beiratkozás és minden más szolgáltatás térítésmentes. A beiratkozást követően  a könyvtár valamennyi szolgáltatása igénybe vehető.

 

2. Általános szabályok

A könyvtárba ételt, italt, táskát, kabátot és bekapcsolt mobiltelefont bevinni tilos.

A könyvtár dokumentumai fénymásolás céljára csak az épületen belül vihetők el.

A könyvek rongálása, csonkítása esetén a könyvtáros a dokumentum használatát felfüggesztheti, ill. a kölcsönzést megtagadhatja. A lejárati határidő többszöri be nem tartása esetén az olvasó a kölcsönzésből kizárható.

A könyvtárhasználat szabályait be nem tartó olvasóktól a szolgáltatások ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatók.

 

3. Olvasóterem használata

A bevitt dokumentumokat az olvasó köteles a könyvtárosnak bemutatni, távozáskor ezeket a könyvtáros szintén ellenőrizheti.

 

4. A számítógépek használata

A számítógépeket a könyvtár olvasói használhatják nyitvatartási időben. Az Internet hozzáférésen túl lehetőség van a számítógépeken telepített programok használatára is (szövegszerkesztő, táblázatkezelő). A számítógépről történő nyomtatásra nincs lehetőség.

A számítógépek használatát a könyvtár regisztrációhoz köti. A számítógép használat során a számítógépben keletkezett fizikai károkat, sérüléseket a használó köteles megtéríteni. A felhasználó az Internetről nem tölthet le, valamint a számítógépre nem tölthet  fel törvénybe ütköző tartalmakat. Az olvasó a fent említett szabályokat betartva szabadon használhatja az Interneten elérhető szolgáltatásokat. Amennyiben a felhasználó a szabályzatban rögzítetteket megszegi, kizárja magát a számítógépek további használatából.

 

5. Kölcsönzés

A beiratkozott olvasók közül kölcsönzésre az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanárai és nappali tagozatos hallgatói jogosultak. A könyvtári gyakorlatnak megfelelően és a felhasználói szokások figyelembe vételével a könyvtár többes példányai kölcsönözhetők.

Nem kölcsönözhetők a folyóiratok, kézikönyvek, szótárak, lexikonok és az egypéldányos művek, valamint a szakdolgozatok és doktori dolgozatok. Ez utóbbiak fénymásolása, sokszorosítása is tilos.

A kölcsönzés időtartama  egy hét, amely további egy hétre meghosszabbítható.

Ha a dokumentum a kölcsönzés során elveszik, károsodást szenved, akkor az azt kikölcsönző olvasó köteles  beszerezni a könyvtár számára vagy fénymásolatban, bekötött formában pótolni. Ha erre nincs lehetőség, köteles a dokumentum értékét a jelenlegi beszerezhetőségi áron megtéríteni.

Indokolt esetben vagy rektori engedéllyel tartós kölcsönzés is lehetséges (egy tanévre). Az olvasónál egyidejűleg 5 könyv lehet.