Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Pályázataink


A Nemzeti Kulturális Alap pályázata 2022

 Pályázati azonosító: 2081111/00006

Elnyert támogatás: 740.410,-

Pályázati téma:  Graduale Romanum (Roma, s.n., 1608?) nagyalakú, kottás zenei forrás teljes restaurálása

 A restaurált dokumentum:  [Graduale Romanum], [Roma] [s.n.] [1608?], jelzete 301.297, kötés mérete 560x420x110 mm,  260 lap

 Restaurálást végezte: Ars Alba Bt. - Szentendre (képviseli Fehrentheil Henriette), Schramkó Péter papír- és könyvrestaurátor

 Szakmai beszámoló 2022.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------

A Nemzeti Kulturális Alap pályázata 2020 

Nemzeti Kulturális Alap   204111/04249 sz. pályázati támogatása

Elnyert támogatás: 890.400,- ft

Altéma kód:204111

Pályázati téma:

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára állományába tartozó, monumentális liturgikus zenei nyomtatvány: Antiphonarium romanum (1771) teljes restaurálása 

A restaurált dokumentum:  Antiphonarium Romanum de tempore et sanctis, ad normam breviarii ex decreto sacrosancti Concilii Tirdentini restituti…, Venetiis, 1771, ex Typographia Balleoniana, 537 pagina, jelzete 301.295, mérete 340 x 510 x 90 mm

 

A kötet restaurálását Fehrentheil Henriette kamarai restaurátor  végezte.

Pályázati beszámoló fotókkal:

Szakmai beszámoló.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A könyvtár NKA-pályázata 2013-ban

Egyedi restaurálás

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

 

Nemzeti Kulturális Alap 3511/03751 sz. pályázati támogatása

 

981.000,- ft

 

Altéma kód: 3511

                        A jelen program keretében megvalósított egyedi restaurálás könyvtárunk egyik egyedi dokumentumát érintette.

A tridenti zsinat lezárása (1562-1563) utáni időszak magyar liturgikus zenei forrásainak átfogó kutatása során került a figyelem középpontjába az Esztergomi Hittudományi Főiskola könyvtárának 18. századi pálos rendi kézirata, egy miseénekeket tartalmazó, kottás Graduale.

A mű leírása:

Graduale juxta ritu Romanum ea omnia continens, qvae ad Sacra decantanda juxta tonum

Fratrum Eremitarum O.SP.P.E. reqviruntur, sub Generalatu Reverendissimi Patris Stephani

Ordodi, Provincialatu ...Rndi Patris Pauli Fejér et Prioratu R.P. Hilarionis Marton, cum amplo

indice pro V.C. / Papnesi decsriptum Patrem Fratrem Hieronymum Porten ejusdem ordinis

Presbyterum

Megjelenés:

[s.l.] : [s.n.], 1748

Általános megjegyzés:

Kéziratos, kottás zenei forrás

Jelzet: 300.886

 

A forrás zene- és liturgiatudományi szempontból felbecsülhetetlen értékét archaikus,

reprezentatív kiállításának és retrospektív zenei/liturgikus tartalmának köszönheti, s

kivételes kutatási tematikául szolgál a kutató számára a korban elterjedt, modern

kivitelű és tartalmú, ám érdektelenebb (nyomtatott) római liturgikus énekkönyvekkel

szemben.

Már az első áttekintés is megmutatja, hogy a középkori kódexművészet divatját

őrző, utolsó „kézműves” kottás liturgikus könyvek egyikét tartja kezében az olvasó. A

könyv régies kiállításán túl különösen figyelemre méltó a dallamok lejegyzése: a

notátor a középkorban használt pálos notációt őrizte meg a fóliókon, gondosan

stilizált, modern formába öltve. A hagyományőrzés elevenségét a könyv használatban

tartásának látható jelei mellett határozottan bizonyítja a tény, hogy a könyv írói az

archaikus notációt nem csak átmentették, hanem újra is gondolták a középkori

kottaíráshoz képest.

A karkönyv összesen 135 kézírott kottás fólióból áll. E fóliók után Indexet kötöttek

a könyvbe, utána több számozatlan üres fólió található.

A 18. századi retrospektív karkönyv a pálos – tágabban a középkori esztergomi –

gregorián hagyományőrzés egyik utolsó forrása. Mint ilyen, kiemelkedő paleográfiai,

zene- liturgia- és kultúrtörténeti kincs.

A restaurátori állapotfelmérés megállapította, hogy a mű rendkívül rossz

állapotú, ám unikális zenei forrásmű, restaurálása halaszthatatlan – annak fizikai

állapota és tartalmi jelentősége miatt egyaránt.

A fent leírtak okán kiemelt jelentőségű, hogy a pályázati támogatás a forrásdokumentum restaurálását, így kutatását, esetleges kiállítását, bemutatását lehetővé tette.

A megvalósítás messzemenően eredményessé tette a megőrzés, megmentés szándékát és sok évre konzerválja a dokumentum állapotát.

 Esztergom, 2014. márc. 28. 

Szalai Katalin

könyvtárvezető

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

 

A restaurált dokumentumról és annak megfelelő körülmények között történő  elhelyezéséről az alábbi fotókat közöljük.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Sikeres NKA-pályázatunk 2012-ben - Köttetés, újrakötés

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Nemzeti Kulturális Alap 3543/00074 sz. pályázati támogatása

 571.500,- ft

 Altéma kód: 3543

                        A jelen program keretében megvalósított könyvkötés, újrakötés olyan alapvető dokumentumokat, azoknak optimális használatát teszi lehetővé, melyek a színvonalas teológiai felsőoktatás szempontjából nélkülözhetetlenek. A J-P. Migne szerkesztette sorozatok világszerte alapvető kézikönyvei a keresztény felsőoktatásnak, így könyvtárunkban is gyakori használatban vannak.

Jacques-Paul Migne(1800, Saint-Flour - 1875, Paris): francia katolikus teológus, teológia- és filozófiatörténész, egyházmegyés pap, kötetei teljessége kevés magyarországi könyvtárban lelhetőek fel, bizonyos kötetek beszerzése nem lehetséges, illetve a még kaphatóak is vállalhatatlan anyagi terheket rónak a gyűjteményekre.

            Az állományunkba tartozó köttetéssel, újraköttetéssel érintett, mintegy 157 db dokumentumot a alábbiakban jelöljük meg:

 

42 db Patrologiae cursus completus (latina, graeca, latina-graeca)

28 db Scripturae sacrae cursus completus

25 db Theologiae cursus completus

11 db Troisiéme et derniére Encyclopédie Théologique

  4 db Premiére Encyclopédie Théologique

  5 db Nouvelle Encyclopédie Théologique

13 db Summa aurea

  2 db Collection int. et univ. Orateurs sacres

  2 db Collection int. et univ. Orateurs chrétiens

  2 db Livres sacrés

  1 db Divi Thomae Summa Theologica

  1 db Démonstrations Évangéliques

  1 db Oeuvres du comte J. de Maistre

 20 db Histoire Ecclesiastique

 

 

 

A teljes sorozatokból a jelen program megvalósításához a legrosszabb állapotú, mostani  formában már használhatatlan köteteket válogattuk.

A kötetek állapota vegyes képet mutatott, többségében szakadozott fűzések, leszakadt papírkötés akadályozták a használatot. A korábban, nem megfelelő minőségben kötöttek szétesőben voltak, a gerincen nem tüntettek fel számozást, ami több száz kötetes sorozat esetében szintén ellehetetlenítő tényező. A jelen munka a feltárt eredeti állapotot megőrizve, rekonstruálva, hosszú időre maradandó megoldással szolgál.

 

 

A munkamenet leírása:

- a könyvek állapotának felmérése, fotódokumentáció készítése

- a könyvtest gerincének megtisztítása a régi ragasztótól

- az ívek fűzésének megerősítése, szükség szerint újrafűzése

- sérült, szakadt lapok javítása

- előzéklapok készítése, felragasztása

- a könyv gerincének ragasztása

- szükség esetén a könyvtest körülvágása

- könyvtábla-készítés, megegyezés szerint félvászon vagy egészvászon-kötésben, korábbi mintakötettel harmonizáló színben, ill. aranyozással

-fotó-, és írásos dokumentáció készítése

 Az elkészült kötetek könyvtárunkba visszaszállítva új, megfelelő körülmények között elhelyezve maradandóan biztosítják az elvégzett kötések állapotának tartós megőrzését.

A szakmai beszámoló és a köttetéshez kapcsolódó fotók honlapunkon az alábbi eléréssel tekinthetők meg:

http://www.eszhf.hu/konyvtar/index.php?id=pa-lya-zataink

 

Esztergom, 2012. november 13.

 

Szalai Katalin

könyvtárvezető

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

 

 Fotók a kötetekről a munka elvégzése előtt és után

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nemzeti Kulturális Alap

 

 

 

 

Könyvtárunk 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma könyvtári dokumentumok állományvédelmi munkáinak támogatására kiírt pályázatain.

Ezek segítségével szakemberek végezték el teljes régi könyves gyűjteményünk általános restaurálását, fertőtlenítését, tisztítását.

Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása)      

 

Képek a munkálatokról

 


Nemzeti Kulturális Alap

 

2010-ben szintén a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári kollégiumának felhívására sikeresen pályáztunk könyvtári szolgáltatások népszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására.

Ennek keretében információs kiadványt jelentettünk meg.

A kiadvány itt megtekinthető.

 


 

Pályázataink

 

TÁMOP-3.2.4 Tudásdepó-expressz

 

Komárom-Esztergom Megye meghatározó gyűjteményű könyvtárainak összefogása szolgáltatásaik fejlesztésére, az olvasás népszerűsítésére, az ismeretek terjesztésére az élethosszig tartó tanulás jegyében, képzett könyvtári szakemberek közreműködésével

 

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára konzorciumi keretek között indult a TÁMOP-3.2.4 Tudásdepó-expressz címmel megjelenő pályázaton. A pozitív elbírálás után 2010-ben kezdődhetett meg az érdemi munka, melyet a partnerekkel (József Attila Megyei Könyvtár Tatabánya, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Komárom-Esztergom Megye Múzeumainak Igazgatósága) közösen,  Komárom-Esztergom Megye meghatározó gyűjteményű könyvtárainak összefogása szolgáltatásaik fejlesztésére, az olvasás népszerűsítésére, az ismeretek terjesztésére az élethosszig tartó tanulás jegyében, képzett könyvtári szakemberek közreműködésével címen valósítunk meg.

Könyvtárunk számára kiemelt lehetőség, hogy ennek keretében szigorúan vett könyvtárszakmai feladatokra, könyvtárszakmai képzésekre és menedzsmentre egyaránt költhetünk. Így jelentős régi könyves gyűjteményünk nagy részének katalogizálását tudtuk elvégeztetni, és a modern könyvek retrospektív konverziójára is lehetőség nyílik. Részt vettünk akkreditált képzéseken, nyelvtanfolyamok elvégzését is betervezhettük, valamint teljes honlap-rekonstrukcióra és kiadvány megjelentetésére is megteremtődtek a feltételek.

Természetesen nem kis szakmai kihívásnak és adminisztrációs munkának kell megfelelnünk a megvalósítás másfél évében, mely azonban jól segíti a  magasabb színvonalon végzett könyvtárosi  munka népszerűsítését is és nem utolsósorban talán jelzésértékkel bír a tekintetben, hogy a XXI. század egyházi könyvtárai versenyképesek lehetnek a kutatási-képzési feltételeket tekintve  országos nagy gyűjtemények mellett, ill. velük együtt is.

Köszönet a segítőkész kollégáknak és a fenntartónak, hogy lehetőséget biztosítottak a pályázaton történő elindulásra és közreműködnek annak lebonyolításában.

A projekt sikerét reményeink szerint az olvasók élvezhetik, de némi lendülettel szolgálhat az egyházi könyvtárügy számára is.