Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Oktatók


A főiskola nagykancellárja:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek


Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak főállású oktatói

Ádám Miklós továbbképzési referens biblikum
Dr. Csépányi Gábor spirituális (Érseki Papnevelő Intézet), hivatásgondozó referens lelkiségteológia
Dr. Frankó Tamás főiskolai rektor, bírósági helynök, c.apát bevezetés Krisztus misztériumába, kánonjog, közigazgatás
Dr.habil. Török Csaba plébániai kormányzó, az MKPK Tv-referense, c. prépost fundamentális teológia
Dr. Válóczy József plébános filozófiatörténet, etika, antropológia, dogmatika, metodológia, theodícea, vallásfilozófia
     

 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak óraadó tanárai

Bagdi-Szente Éva pszichológus pszichológia
Baranyainé Kontsek Ildikó művészettörténész, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója ars sacra
Fejes Csaba plébániai kormányzó egyháztörténelem
Dr. Kálmán Antal plébános, tb. kanonok pasztorális
Kelemen Imre plébános, c. prépost liturgika
Dr. Monostori László plébániai kormányzó, esperes erkölcsteológia
Zambonné Pápay Szilvia hittanár kateketika, pedagógia